มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มหาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา May 2024 ราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 83 by Tangela มหาวิทยาลัยราชภัฏ ssru.ac.th 8

5 เหตุสำหรับการเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องคิดถึง

ถึงฤดูกาลสอบการแข่งขันเข้าห้องเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏของน้องๆชั้นม 6 ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งวันนี้พี่ๆสวนสุนันทา จะมาชี้แนะเทคนิคสำหรับการเลือกมหาวิทยาลัยซึ่งมี 5 เหตุมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลย

1.การเดินทางสะดวก ในการไปมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องเลือกอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยหรือเพื่อที่จะสบายสำหรับเพื่อการเดินทางไปเรียน สำหรับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พวกเรามีอีกทั้งหอพักในมหาวิทยาลัยและก็หอนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เลือกจำนวนมาก ซึ่งน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ตามอัธยาศัยสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พวกเราเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุดังกล่าวการเดินทางสบายอยู่แล้ว รวมทั้งควรจะดูว่าวิทยาเขตมีให้เลือกตรงไหนบ้าง ถ้าว่าไม่สบายที่จะเรียนต่อในจังหวัดกรุงเทพ ก็สามารถเลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้ซึ่งจะมี 2 วิทยาเขตหมายถึงวิทยาเขตนครปฐมรวมทั้งวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับคนที่อยู่ 2 จังหวัดนี้หรือจังหวัดใกล้เคียงไม่สบายที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในจ.กรุงเทพฯก็สามารถเลือก 2 วิทยาเขตนี้ได้ ด้วยเหตุว่าทางสวนสุนันทา พวกเราเปิดรับนักศึกษาจำนวนหลายชิ้นและมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย

2.ตรึกตรองกิตติศัพท์ของราชภัฏสวนสุนันทา นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นลำดับหนึ่งที่จะจะต้องสนใจเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีเยอะมากๆฉะนั้นการเลือกกิตติศัพท์ของมหาวิทยาลัยเป็นบัตรผ่านทางที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆก้าวเข้าไปสู่การทำงานในสาขาวิชาอาชีพที่ต้องการในอนาคต พูดได้ว่ามหาวิทยาลัยที่น้องๆเลือกต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านแผนกรวมทั้งสาขาวิชาที่เรียนโดยตรง สำหรับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พวกเราเปิดหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรนานาประเทศปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก รวมถึงเป็นสวนสุนันทาอันดับ 1 แล้วก็เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ จึงทำให้ได้รับการยินยอมรับในแวดวงการเล่าเรียนทั้งในไทยแล้วก็ในระดับสากล ซึ่งบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยของพวกเรามีความรู้ความชำนาญพร้อมกันกับคุณความดีจริยธรรมในการพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งประเทศชาติในอนาคต นอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏของเรายังมีการร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติอีกมากมาย ที่วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนด้านวิชาการเพื่อมีประโยชน์ต่อสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี มีดังนี้

1.คณะครุศาสตร์

2.คณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยี

3.คณะมนุษยศาสตร์รวมทั้งสังคมศาสตร์

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.คณะศิลปกรรมศาสตร์

6.ภาควิชาวิทยาการจัดแจง

ราชภัฏสวนสุนันทา 7.วิทยาลัยพยาบาลรวมทั้งสุขภาพ

8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

10.วิทยาลัยนวัตกรรมแล้วก็การจัดการ

11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

12.วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

13.วิทยาลัยโลจิสติกส์รวมทั้งซัพพลายเชน

14.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสาขาวิชาอื่นๆแยกย่อยไปอีกด้วย จึงทำให้มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการยินยอมรับรวมทั้งเป็นแนวหน้าของมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย

3.พิจารณาถึงค่าเรียนต่อ ถ้าน้องๆเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐจะทำให้ประหยัดค่าเทอมไปได้มากอย่างยิ่งจริงๆ ด้วยเหตุว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาของรัฐบาลค่าเทอมถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหลายเท่ายิ่งกว่านั้นยังไม่รวมถึงค่าเดินทาง ค่าหอพัก ค่ายังชีพต่างๆที่น้องๆจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูล ซึ่งค่าใช้สอยเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เลือกมหาวิทยาลัยสำหรับในการศึกษาต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังมีทุนเล่าเรียนให้กับนักศึกษาอีกด้วย สามารถไปหารายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ได้เลย ซึ่งพวกเราจะมีเงื่อนไขข้อมูลต่างๆรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการขอยื่นทุน นอกจากนั้นค่าครองชีพ ค่าหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยก็ยังมีให้เลือกหลากหลายราคาอีกด้วย

4.มหาวิทยาลัยควรมีคณาจารย์รวมทั้งพนักงานที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการคัดสรรทีมบุคลากรรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับในการประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเข้าถึงง่าย แล้วก็บูรณาการร่วมกันกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์มีการวิจัยและพัฒนาค้นคว้าถึงของใหม่ใหม่ๆที่จะสนับสนุนนักศึกษารวมทั้งมีการจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคคลภายนอกนักธุรกิจต่างๆที่มีคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

5.ควรเลือกสวนสุนันทาที่มีการปรับปรุงทางวิชาการเทคโนโลยีของใหม่ยุคใหม่พร้อมกันไปกับการศึกษาบำรุงศิลป์และวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พวกเรามีความเป็นจริงเป็นจังและตั้งใจให้นิสิตได้รับสิ่งที่เยี่ยมที่สุดทั้งทางวิชาการที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งของใหม่ที่ล้ำยุค อีกทั้งพวกเรายังทำนุบำรุงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมอันดีด้วยเหตุว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแห่งนี้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานและก็มีพระตำหนักโบราณเราก็เลยมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมศิลป์โบราณไว้ให้กับรุ่นลูกและก็หลานสืบไป

ซึ่งทั้ง 5 ต้นเหตุนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆม 6 สามารถเลือกตามความพอใจเลือกคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยในฝันได้อย่างแน่นอน ซึ่งการศึกษาต่อสวนสุนันทา น้องๆต้องพิจารณาถึงข้อมูลหลายปัจจัย เว้นเสียแต่ความพอใจแล้ว ก็ยังต้องไตร่ตรองส่วนประกอบหลายๆอย่าง และไม่ควรจะเลือกเรียนตามเพื่อน หรือตามคนอื่นๆ เนื่องจากแต่ละคนความชื่นชอบความถนัดแตกต่าง ควรเชื่อมั่นในตัวเอง น้องๆมีความเชี่ยวชาญในตนเองทุกคนแต่มีความชำนาญที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงทางสวนสุนันทายังมีทุนการศึกษาที่มอบให้กับนิสิตที่ส่งผลการเล่าเรียนดี น้องๆที่มีความตั้งใจในการศึกษาต่อทุกคน ทางพี่ๆมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ขอเป็นกำลังหัวใจให้น้องๆได้เรียนคณะที่ใช่สาขาที่ชอบกันทุกคน แล้วเจอกันที่ม.นะคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ Ssru.ac.th 22 เมษา 67 Tangela มหาวิทยาลัยอันดับ1 สวนสุนันทารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 16

ขอขอบพระคุณอ้างอิงจาก ราชภัฏสวนสุนันทา

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi